Кои сме ние

Създаване студиото за дизайн и предпечатна подготовка Илюзия - 1996 г.
Изграждане печатна база Нео принт - 2002 г.
Оборудване фотостудио - 2004 г.
Изграждане дигитална печатна база iPrint - 2008 г.
Внедряване на технологията Anicolor - 2012 г.

Юридическата форма на студиото и печатницата е Нео Aрт.