Речник на термините

Когато говорим за лентикулярна технология, често използваме специфични думи и изрази. В този раздел сме събрали всички важни термини, които можете да срещнете в сайта и сме обяснили значението им... за да говорим всички на един език!