Какво да правите и какво да не правите

Във всяка работа, с която се захващате, има определени правила, които трябва да спазвате, за да получите най-добрия ефект. Лентикулярните ефекти са специфични и изискват различни подходи. Научете тънкостите при всеки един поотделно, за да постигнете най-добрия резултат!

Какво да правите и какво да не правите при лентикулярна картинка

Какво да правите:

 • използвайте текстурен или обикновен фон, където е възможно;
 • убедете се, че всички файлове са редактируеми. Това е особено важно при 3D и Zoom ефекти, при които се използва наслагване на файловете;
 • файловете трябва да са минимум 300 dpi в резолюция на 100% или повече от печатния размер;
 • всички изображения се конвертират в растерни файлове преди лентикулярната обработка, така че най-добре е да получим файла като CMYK Photoshop psd;
 • убедете се, че имате минимум 5 мм наддаване на изображението при Flip, Zoom, Morph и Анимация и поне 2 см хоризонтално наддаване, ако използвате 3D ефект.

Какво да не правите:

 • избягвайте тънки линии, особено такива, които са в същата посока като лещите;
 • избягвайте шрифт, по-малък от 14 пункта;
 • избягвайте плътни цветове, черни и бели фонове;
 • избягвайте да слагате малки елементи като например тънки линии, тъй като е възможно да изчезнат от изображението, когато готовият лентикуляр се раздвижи;
 • избягвайте да преминавате от един елемент с висок контраст към друг.

Какво да правите и какво да не правите при лентикулярния текст

Какво да правите:

 • ако шрифтът, който сте използвали, се чете трудно, можете да опитате да му зададете контурна линия. Това би помогнало да се повиши четливостта;
 • колкото е по-голяма лентикулярната леща, толкова по-голям размер букви трябва да използвате. Трябва да знаете, че при намаляване на линиатурата на материала се увеличава лентикулярната леща. Например лещата при материал с 40 lpi е по-голяма отколкото при материал със 75 lpi.

Какво да не правите:

 • не използвайте "serif" и "italic". Те не вършат работа под лентикулярните лещи;
 • не използвайте сложни шрифтове, които може да не се четат под лещите.